Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Countries and flags

Η εφαρμογή Countries and flags δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "Digital Integration in the Classroom Courses" του Γυμνασίου Λαβάρων κατά τα σχολικά έτη 2017-19.

Capitals quiz

Η εφαρμογή Capitals quiz δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "Digital Integration in the Classroom Courses" του Γυμνασίου Λαβάρων κατά τα σχολικά έτη 2017-19.